Trang thông tin điện tử
Xã Bàu Lâm - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bàu Lâm

NGÀY THỨ BẢY LẮNG NGHE DÂN NÓI CỦA UBND XÃ BÀU LÂM
Để tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, sửa đổi lề lối làm việc, tăng cường mối quan hệ, tăng cường sự gần gũi giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ VN xã, các đơn vị, đoàn thể, bộ phận với Nhân dân trên địa bàn xã. Kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, yêu cầu thiết thực, cụ thể liên quan đến đời sống của Nhân dân và sự phục vụ của chính quyền.
Xem thêm